از طردشدگی تا بی نیازی

فرم ثبت نام سمینار تعلیمی ویژه بانوان مسیحی فارسی زبان از طردشدگی تا بی نیازی:

توجه: این سمینار مختص بزرگسالان است و امکان پذیرایی برای کودکان و نوجوانان مهیا نمی باشد.

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie