خیمه موسی چیست

خیمه موسی چیست؟
مترجم: فهیمه صلحی

و به این ترتیب خدا در خیمه در میان مردم ساکن شد. او در روز بصورت ستونی از ابر و در شب به شکل ستونی از آتش بالای خیمه بر مردم اسرائیل ظاهر میشد.قوم تا زمانیکه ابر از بالای خیمه بلند نمیشد حرکت نمیکرد. بی شک این یک نشان رویتی محکمی برای قوم بود که نشانگر حضور خدا در میان ایشان بود.
خدا میدانست که مردم احتیاج دارند که شواهد عینی از حضور او داشته باشند. بطوریکه وقتی موسی برای چهل روز به کوه سینا رفت و مردم نمی توانستند او را ببینند یا بشنوند, طلاهای خود را جمع کردند و از آن یک گوساله طلایی ساختند و به جای خدا شروع به پرستش آن کردند. بعد از ده نسل زندگی در مصر, تعجبی نیست که آنها به تقلید از مصریان به تکاپوی ساختن یک بت که میتوانستند ببینند افتادند. این بی اطاعتی از فرمان خدا احتیاج آنها را برای پیروی و پرستش خدایی که برای آنها ملموس باشد را نشان میداد…

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie