تفسیر کتاب مقدس

تفسیر عهد جدید
(تفسیر آیه به آیه کلام خدا)
تألیف: جان مک آرتور

کتاب مقدس مجموعه ای از شصت و شش کتاب است که جملگی الهام خدا میباشند. این کتابها با دو عنوان تقسیم بندی شده‌اند: «عهد عتیق » (سی ونه کتاب) و «عهد جدید » (بیست و هفت کتاب). انبیا، کاهنان، پادشاهان و رهبران قوم اسراییل کتابهای عهد عتیق را به زبان عبری به نگارش درآوردند (با دو متن به زبان آرامیک). رسولان و همکاران ایشان نیز کتابهای عهد جدید را به زبان یونانی نگاشتند. این عهد قدیم و عهد جدید از خلقت جهان هستی شروع میگردد و به تکمیل تاریخ ختم میشود، یعنی از ازل تا ابدیت.
عهد عتیق با شرح خلقت جهان آغاز میگردد و حدود چهارصد سال پیش از تولد عیسی مسیح پایان مییابد. روند تاریخ در عهد عتیق …

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie