سازمان خدماتی واحه فیلادلفیا

توضیحی در ارتباط با نام این سازمان خدمتی

خداوند نام فیلادلفیا را در سال ۲۰۱۴ زمانی که برای جلسات پرستشی و عبادتی در کلیسا حضور داشتیم، در قلب ما قرار داد که این نام از کتاب مکاشفه ۳: ۷ برگرفته شده است. در این آیات می توان به وضوح این را مشاهده کرد که هیچ چیز تأثير گذارتر از صدق، صفا و اطمینان ایمانداران در ایمانشان به مسیح نیست. رویای ما این است که بعنوان ایمانداران نه تنها ایمان داشته باشیم بلکه عیسی مسیح را کاملا بشناسیم زیرا ایمان ما از راه شناخت بیشتر خداوندمان عیسی مسیح تقویت می شود. همانطور که در اول یوحنا ۵: ۲۰ مشاهده میکنیم: ” ما می‌دانیم كه پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است كه خدای حقیقی را بشناسیم، ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متّحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است حیات جاودانی.”
با گذر زمان خداوند ایماندارانی که همدل و هم یار بودند را در کنارمان قرار داد و اين سازمان شكل گرفت.

و چرا Oase ؟

این کلمه (oase) به معنی قطعه زمینی سبز و خرم در میان صحرا میباشد و این لغت در چند سال گذشته توسط سه نفر از مشایخ کلیسا در سه زمان مختلف برای این خدمت نبوت شده‌ است. نام این سازمان مانند قطعه های یک پازل ، در مدت این ۶ سال همراه با دعا به یکدیگر متصل گشته و در نهایت نام این سازمان به نام Filadelfia oase ministerie نام گذاری شده است.
این سازمان، خدمات خود را از آگوست ٢٠٢٠ به صورت رسمی آغاز کرد.

آخرین رویدادها

آخرین مقالات

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie